F Andrija Kunarac


Hvem er jeg: ingeniør, planlegger, prosjektleder, veileder, konsulent ...? Det rette svaret er alt av det.

Over 18 års erfaring innen optisk kommunikasjon og systemintegrasjon.

Veldig godt utdannet - 7 års universitetsutdanning av elektrisk ingenering / optisk kommunikasjon.

Over 200 referanser i jobben.

Eieren av de mange lisensene, ansvarlig ...