F Andrija Kunarac


Elektrotehnički fakultet Beograd Odanih šest sluga imam
(Od njih sam stekao znanje);
A zovu se Što i Zašto, Kada, Kako, Ko i Gde

OBRAZOVANJE

Završio sam Matematičku gimnaziju. Bio sam redovan učesnik regionalnih i republičkih takmičenja iz matematike i fizike tokom osnovne i srednje škole.
 

Studirao sam Elektrotehnički fakultet u Beogradu.

Diplomirao sam 21.05.1999. sa ocenom 10 i ukupnom prosečnom ocenom tokom studija 8,10 na smeru za Fizičku elektroniku - profil za Optoelektroniku i lasersku tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
 

Diplomski rad sam radio kod prof. Dr Miodraga Zlatanovića na temu: Depozicija optičkih filmova na staklu i ispitivanje njihovih karakteristika.

Na postdiplomskim studijama - smer za Optoelektroniku i lasersku tehniku - položio sam ispite:

Magistarski rad pod nazivom Q faktor optičkih sistema za bitske protoke 10Gbit/s i veće odbranio sam 27.06.2003. pred komisijom u sastavu:

DIPLOME

LICENCE

KURSEVI/TRENINZI

SEMINARI I KONFERENCIJE

STRANI JEZICI

OBLASTI INTERESOVANJA