F Andrija Kunarac


Brigama opsednut čovek mora se utopiti u radu,
da se ne bi utopio u očaju

POSAO

UBConnect

 

UBConnect  (2017-) 

Projektni menadžer

__________________________________________________________

PREDHODNO RADNO ISKUSTVO

UBQ (2015-2017) Radio sam na poslovima projektovanja i izgradnje FTTH mreža za korisnike u Norveškoj.

Megatel d.o.o. (2004-2015) Zaposlen sam bio na mestu tehničkog direktora u firmi Megatel d.o.o. (2004-) Knez Danilova 12, 11120 Beograd i obavljao poslove:

Telekom Srbija a.d. (2000-2004)

Direkcija za mrežu (Sektor za eksploataciju, održavanje i sisteme)

Tokom rada u Telekomu Srbija obavljao sam poslove:

ISKUSTVO SA TELEKOMUNIKACIONOM OPREMOM I SOFTWARE-OM

Instrumenti:

Oprema i uređaji:

Software: