F Andrija Kunarac


REFERENCNA LISTA:

- Detaljna referenca lista je dostupna na zahtev: Referencna lista (zaštićen dokument)

- Opšta referencna lista (u zagradi se nalazi broj referenci) - ukupno 200+:

- Odgovorni projektant (17)

- Odgovorni vršilac tehničke kontrole (9)

- Saradnik u izradi projekata (29)

- Odgovorni izvođač (telemetrija) (9)

- Odgovorni izvođač (izgradnja optičkih mreža) (32)

- Odgovorni izvođač (izgradnja bakarnih mreža) (6)

- Odgovorni izvođač (izgradnja optičkih SDH sistema prenosa) (1)

- Odgovorni izvođač (izgradnja LAN mreža) (12)

- Odgovorni izvođač (izgradnja IP video nadzor mreža) (12)

- Odgovorni izvođač (izgradnja IP sistema kontrole pristupa i radnog vremena) (2)

- Učesnik u izgradnji (izgradnja optičkih mreža) (53)

- Učesnik u izgradnji (izgradnja bežičnih linkova - mreža) (1)

- Održavanje mreža i sistema 

 

- Izdvojeno iz referencne liste:

Glavni projekat zaštite i izmeštanja telekomunikacionih objekata na delu ulice Tošin bunar - 2015 godine

Glavni projekat integrisane mreže za prenos video signala, prenos govornog signala, računarsko umrežavanje, kontrolu pristupa i radnog vremena za potrebe “Azotare” Subotica – 2008 godine

- Idejni projekat software-skog SCADA sistema – 2008 godine

Tehnička kontrola glavnog projekta Polaganja optičkih kablova, povezivanja semaforskih uređaja i opreme za akviziciju saobraćajnih parametara duž Bulevara despota Stefana – 2008 godine

FTTH Raufoss Norveška (6 projekata) – 2015

Glavni projekat automatske detekcije saobraćajnih ekscesa u Terazijskom tunelu – 2012 godine

Telemetrija gasnog sistema JKP „Sremgas“ Sremska Mitrovica (ukupno 5 MRS) - 2014

Telemetrija gasnih stanica na magistralnom gasovodu MG 09 (PPS Pojate, GMRS Ražanj, GMRS Aleksinac, GMRS Niš, GRČ Niš) – 2012

Optička mreža manastira „Visoki Dečani“ – 2014

LAN mreža rezidencijalnog objekta Ambasador park Dedinje - 2014

LAN mreže (više LAN mreža sa ukupno preko 200 priključaka) Fakulteta veterinarske medicine – 2007-2011

IP video nadzor JKP „Vodovod Subotica“, (ukupno 7 IP kamera) – 2014 godine

IP video nadzor TE Kostolac, (ukupno 20 IP kamera) – 2015 godine

IP kontrola pristupa i radnog vremena Yugorosgaz-a u Beogradu i Nišu – 2010 godina

FTTH (PtP) – Levanger Norveška – 2016 godine

Optička mreža Rafinerije nafte Pančevo – 2012 godine

Optički kabl na relaciji Beograd – Velika Plana – 2011 godine

Optička mreža za dekorativno osvetljenje Hrama svetog Save u Beogradu – 2009 godine

Optički kabl na relaciji Podgorica – Spuž – Nikšić – 2008 godine

Wireless link JKP „Vodovod“ Subotica – 2014 godine

Optička mreža Telekoma Srbija (2000-2004)