F Andrija Kunarac


     Dinamika današnjeg vremena uslovila je da brzo menjamo oblasti u kojima radimo i stičemo neprekidno nova iskustva i znanja kako bi ostali u trci sa novim tehnologijama i poslovnim izazovima. Biti u vrhu ne znači samo imati mnogo znanja. Biti u vrhu je mnogo više od toga.

     Internet kao sredstvo komuniciranja današnjice je postao najbolji način predstavljanja te je u skladu sa tim izrađena i ova prezentacija. Sadržaj prezentacije je bogat stručnim radovima iz telekomunikacija i neprekidno je u fazi dorade i obogaćivanja novim delovima. Uskoro će biti dostupni još neki zanimljivi sadržaji.